ALHAMBRA Studio

 

Projektet tona përfshijnë projektim:

1-Arkitektonik (interior dhe exterior)

2-Inxhinierik (ndertimi, elektrike, mekanike, hidroteknike, MKZ, HVAC)

3-Planifikim urban (planifikim territori dhe peisazh)

4-Brandim (mobilim, ndriçim dhe konceptim hapesire)

Tel:

+355 67 20 00 839

Email:

info@alhambra.al

Adresa:

Rruga "Artan Lenja" Kompleksi Magnet, Godina Helix, Kati 6